24-10-2020

Basketball Experience Nederland - FUNdamentals

Ik was zaterdag 24 oktober in Utrecht aanwezig bij de 2e FUNdamentals clinic van Basketball Experience Nederland (BEN). Een enthousiaste groep jeugd kreeg een pittige rolstoelbasketbaltraining van onder andere Team NL rolstoelbasketbal talentcoach Irene Sloot, TeamNL speelster Anouk Taggenbrock en oud rolstoelbasketbaltopper Paul Toes. 
Er werd hard gereden, gelachen en vooral veel gescoord onder de luide aanmoediging van de coaches. Het is mooi om te zien dat rolstoelbasketbal een echte teamsport is waarbij iedereen gelijk is en waar jong geleerd letterlijk oud gedaan is. 

BEN als touwtrekker voor de rolstoelbasketballende jeugd
De Nederlandse Basketball Bond en stichting BEN slaan de handen ineen voor het aangepast sporten in het basketball. De afgelopen jaren zagen de NBB en trouwe partner Cruyff Foundation hoe het aantal teams in de eerst zo succesvolle Cruyff Foundation Junior League terugliep en het aantal jonge rolstoelbasketballers afnam. 
In een plan, ondersteund door de Johan Cruyff Foundation, zijn de doelstellingen en een hernieuwde visie op aangepast sporten vastgelegd, waarbij de expertise en het netwerk van stichting BEN optimaal kunnen worden benut. Doel is meer jeugd met een beperking aan het basketballen te krijgen.

Deze ontwikkeling vraagt om een nieuwe aanpak, met als doel meer jongeren met een beperking aan het basketballen te krijgen. Stichting BEN schreef samen met de NBB een plan, dat goedkeuring heeft gekregen van de Johan Cruyff Foundation. Het plan is er op gericht om ledenwerving en talentontwikkeling in het jeugdrolstoelbasketbal een impuls te geven. Stichting BEN gaat als uitvoerder aan de slag met het project FUNdamentals (de vervanger van de Cruyff Foundation Junior League), talentontwikkeling van jonge rolstoetbasketballers (samen met de Orange Lions Academy) en voor een deel ook met de coördinatie van G-Basketball. Daarmee wordt de stichting BEN het eerste aanspreekpunt voor aangepast sporten binnen de Nederlandse Basketball Bond.FUNdamentals als terugkerend evenement
Het project FUNdamentals komt in de plaats van de Cruyff Foundation Junior League. Ook al blijkt er de laatste jaren minder behoefte te zijn aan een competitie, dat betekent niet dat er geen vraag is naar een activiteit die jongeren met een beperking kennis laat maken met de sport, en die hen enthousiast maakt om lid te worden of te blijven van een vereniging. Daartoe wordt met FUNdamentals een terugkerend instuifmoment gecreëerd, waarbij een goede sfeer, draagvlak, enthousiasme, extra begeleiding en extra aandacht voor de doelgroep centraal staan. Om te kunnen rolstoelbasketballen hoef je niet meteen aan een competitie mee te doen of lid te worden van een vereniging. Met FUNdamentals gaat de drempel voor nieuwe, jonge sporters omlaag.Rolstoelbasketbal door heel het land
De FUNdamentals-dagen worden op zaterdag verspreid over het hele land gehouden, elke maand in een andere regio, om de reisdrempel zo laag mogelijk te maken en zoveel mogelijk jongeren mee te laten doen. Elke zaterdag moet een basketbalfeest worden, waar ook meteen het fundament wordt gelegd voor mogelijke deelname aan het verenigingsleven. De Orange Lions werken in wisselende samenstellingen ook mee aan deze dagen.

← Terug naar nieuws