05-06-2021

Fotograferen bij clinic Fundamentals - Rolstoelbasketbal


Eind oktober 2020 was ik aanwezig tijdens de eerste van een reeks clinics van het project Fundamentals (een samenwerking van de Johan Cruijff Foundation en de Nederlandse Basketbalbond). Een half jaar later, 5 juni, mocht ik in Nieuwegein getuige zijn van de progressie die de jeugd reeds heeft doorgemaakt door hun enthousiaste deelname aan de verschillende edities onder de bezielende leiding van Paul Toes. 
Ik werd door Paul geïntroduceerd als de enige naar wie de deelnemers moesten lachen als ze me voorbij kwamen. Met de fotocamera in de aanslag bewoog ik me tussen de spelers door over het veld en heb het plezier en het fanatisme goed vast kunnen leggen.


Fundamentals - Wat is dat?
Het project FUNdamentals heeft als doel om kinderen met een lichamelijke beperking met plezier te laten sporten middels rolstoelbasketbal op steeds verschillende plekken in Nederland. Daarbij is een belangrijk speerpunt plezier en mee kunnen doen op eigen niveau. Door lokale trainers in te zetten op iedere activiteit maken we de drempel lager om een vereniging te bezoeken die rolstoelbasketbal aan biedt. Als je onder de 21 jaar bent valt je onder jeugd, dit is dan ook de doelgroep*.

Voor deze doelgroep wordt er iedere maand een gratis open training aangeboden op een wisselende locatie. Voorafgaand aan die open training worden gedurende een maand lang verschillende clinics gegeven bij lokale organisaties waar kinderen met een beperking aanwezig zijn, denk hierbij aan revalidatiecentra, mytylscholen, etc.
In de tijd waarin Corona-maatregelen de regels rondom sport bepalen, organiseren we geen clinics op locatie maar enkel de open training aan het einde van de maand. De open trainingen worden gegeven door een sporter van het Nederlands rolstoelbasktebalteam, een hoofdtrainer en een lokale trainer van een rolstoelbasketbalclub uit de omgeving.

Ieder op zijn eigen niveau met een sportrolstoel
Door de variatie aan trainers kunnen we ieder op zijn eigen niveau kennis laten maken en trainen in de sport rolstoelbasketbal. We hebben deelnemers die met een ballon trainen, maar ook deelnemers die driepunters schieten met een volwassen basketball. De training bestaat altijd uit een gezamenlijke warming up, een serie oefeningen op eigen niveau, een basketball- en rolstoeltechnisch oefencircuit en wedstrijdvormen op mix- en eigenniveau. Bij het oefencircuit tellen we de scores van ieder individu en op basis daarvan maken we teams. Zo wordt er altijd gekeken naar wat men wel kan, in plaats van wat niet. Mocht de deelnemer geen eigen sportrolstoel hebben, dan staat er altijd eentje voor hem/haar klaar.  

Iedere maand ergens anders
Omdat de reisafstanden in Nederland op het gebied van gehandicaptensport relatief groot zijn (relatief weinig verenigingen die rolstoelbasketbal aanbieden) reist de organisatie met FUNdamentals door het hele land. Reizen hoort ook een beetje bij de sport, want als je ooit competitie gaat spelen is dat altijd aan de orde als je ‘uit’ speelt. Onder de huidige omstandigheden worden de FUNdamentals op outdoor Cruyff Courts mits het weer het toe laat georganiseerd, zonder Corona zijn we in sporthallen actief. We hopen overigens dat na een keer deelnemen dat deelnemers zo enthousiast zijn dat ze ook naar de volgende locatie komen!

Na iedere FUNdamentals activiteit ontvangen de deelnemers een stickerpakket. Foto’s van spelers/speelsters van Team NL en logo’s van de rolstoelbasketbalverenigingen kunnen worden gespaard in een daarvoor bestemd stickerboek.

* tijdens Corona-maatregelen is dit tot 18 jaar

Programma 2021: 
25 september            Almere
23 oktober                  Utrecht
27 november             Eindhoven
27 december             Zwolle

(Bron Tekst: https://basketballexperience.nl/fundamentals-jeugdrolstoelbasketbal-wat-is-dat/)

← Terug naar nieuws