23-05-2020

Tijdelijk lid team Marketing en Communicatie Reade

De intelligente lockdown in Nederland zorgde begin april voor een extreme verlaging van het patiëntenaanbod bij de Reade radiologie. Mijn vaste werkplek. 
Vanwege de veiligheid van de medewerkers en de omstandigheden voor wat betreft de patiënten en het werk werd er besloten om het team in tweeën te splitsen. De werkuren werden ingeroosterd in een week op - week af variant. Dat betekende voor mij een week werken en een week thuis ‘niet’ werken. 

Multi inzetbaarheid zorgpersoneel
Door een tekort aan personeel op andere afdelingen binnen de organisatie werd ik gevraagd of ik wat fotografie- en filmwerk wilde oppakken voor de afdeling Marketing en Communicatie tijdens de weken dat ik thuis zou zijn. 

Persbericht: Circulaire schorten frontlinie in regio 
Ik heb onder andere foto’s gemaakt voor een persbericht over de samenwerking van Reade als nieuw lid van de Network Counsil, Gemeente Amsterdam en RE LOVE Foundation. Deze organisaties zijn een initiatief gestart en produceren lokaal de eerste circulaire schorten voor zorgmedewerkers in zorginstellingen. 

Opschalen zorg - instructiefilmpjes bezoekers
Inmiddels maakt de organisatie zich op voor het opschalen van de patiëntenstromen. Het oppakken van de zorg die door de Corona-crisis op een lager pitje was gezet. Hiervoor waren een aantal instructiefilmpjes nodig voor op de website. 
Ik heb geholpen bij het maken van de instructiefilmpjes met betrekking tot de looproutes voor de verschillende bezoekersstromen op de 2 hoofdlocaties. Waar moet men heen met welke afspraak, waar kan men zich melden, kunnen de handen worden gedesinfecteerd en waar is de betreffende wachtkamer. Al deze vragen worden in de filmpjes op de website beantwoord.

Persbericht: Circulaire schorten in de frontlinie in regio


 

← Terug naar nieuws